top of page

Montáž exteriérových dřevěných teras

MONTÁŽ TERAS

Montáž má zásadní vliv na to, jak bude dokončená terasa vypadat a jak dlouho nám bude sloužit. I ten nejdražší a nejkrásnější materiál nevyzní, pokud montáž nebude udělaná dobře. Možností systémů montáží je mnoho, otázka je, jestli jsou všechny vhodné pro vaši terasu. Při výběru terasy je potřeba už dopředu znát, jakým způsobem bude terasa montována. Firmy zabírající se profesionálně vývojem a prodejem montážních systémů doporučují jednotlivé prvky pro jednotlivé druhy a rozměry dřevin. Jednoznačně doporučujeme montovat terasu pracovníky, kteří mají s montáží zkušenosti. I to nejlepší dřevo je možno doslova zničit neodbornou montáží. Z fyzikálních vlastností exotických dřevin přímo vyplývají skutečnosti, které musí instalační firma respektovat a montáž vykonat tak, aby negativně vplývající vlastnosti byly eliminované. Při montáži je proto nutné dodržovat:

  • Vzdálenosti podkladových trámů – musí být maximálně 40 cm

  • Počet spojů na běžný metr – je jedno, jestli je spoj vrut, clip nebo igel

  • Správné ošetření – dřevo je potřeba ošetřit vhodným olejem

  • Dodržování dilatací – jestli je neděláme, dřevo si poradí. Určité s tím ale nebudeme spokojeni

  • Ne na všechny rozměry dřeva jsou vhodné všechny montážní systémy  - velmi důležité. Přehled viď Tabulka níže

  • Používat výhradně nejkvalitnější materiály – vruty i spony nerezové

MONTÁŽNÍ SYSTÉM

MAXIMÁLNÍ ROZMĚR

DŘEVIN

PEVNOST, STABILITA

MOŽNOST VYROVNÁNÍ  LEHKÉHO ZAKŘIVENÍ DESKY

CENA

vruty z vrchu

není omezeno

maximální

ano

nejnižší

vruty z vrchu (rošt)

omezeno váhou roštu

špatná, čím je materiál tenčí, tím horší

ano

porovnatelná s  montáží vrutu z vrchu

clip systém, resp. podobný systém

igel spona

do 120 mm šířka, do 2,5 m délka

neni prakticky omezena, teoreticky šířkou desky 250 mm, délka je neobmezená

při zachování rozměrů dřeva dostatečná

při zachování technologických postupů velmi dobrá

ne nebo obtížně

ano, vyplývá to ze systému montáže

porovnatelná s vrutmi

nejvyšší, při tloušťce materiálu pod 25 mm výrazně vyšší ( nutnost předvrtávání otvorů na igel sponu)

Montáž exteriérové terasy na rošt šroubováním - stručný průběh

MONTÁŽ NA ROŠT

1.) Podklad: Ujistěte se, že podklad je pevný, tvrdý a rovný

Zemitý podklad: Připravte si pevný kompaktní a rovný pískovcový, štěrkový nebo kamínkový podklad. K zabránění pozdějšího přerůstání trávy překryjte povrch plastovou nebo igelitovou folií. Jestli použijete jako podklad kameny ujistěte se, že jste dosáhli ideální rovinu a nosné rošty na povrchu leží celou plochou.

Betonový podklad: Na začátku se v průběhu deště nebo vlhkého počasí může uvolňovat barvivo, které exotické dřeviny obsahují a může zabarvit oblast pod roštami. Zabarvení betonu může být snížené polyuretanovým základním nátěrem betonů. Nosné rošty by měli být umístěny  na vodě odolných blocích, např. gumových, které by zabezpečovali volný odtok vody pod roštami v průběhu deště. Vzdálenost drenážních bloků by měla být cca 1 m od sebe, zajišťující rychlý odtok vody. Nosné rošty by měli být z podobně kvalitního materiálu jako venkovní decking, kvůli zamezení nutnosti jejich výměny v důsledku hnilob. Podstatné je správné rozmístění podkladových roštů od sebe, které závisí na síle a šíři desek.

 

2.) Sestavení: V průběhu montáže je nutné dodržovat 5-10 mm mezery mezi jednotlivými deskami kvůli možnosti nadutí nebo uschnutí desky způsobené změnou klimatických podmínek.

 

3.) Vrtání a šroubování: Doporučujeme natáhnutí provázku k zajištění správného a stejného vyvrtání děr pro sešroubování desek s nosnými roštami. Vzdálenosti umístění vrutů od konců desek je maximálně 5-7 cm kvůli zamezení ohýbání konců desek. Používejte nerezové vruty, které jsou dvakrát delší než je tloušťka desek.

 

4.) Dokončení: Ostré hrany konců (čel) desek po vsazení zaoblete, zabruste ručně nebo elektrickou bruskou. Čela doporučujeme ošetřit voskem nebo olejem.

Montáž exteriérové terasy použitím igel spon - neviditelný spoj

MONTÁŽ UŽITÍM IGEL SPON

Montáž pomocí systému IGEL – neviditelné spoje Vám přinese čistou dřevěnou plochu na povrchu. V případě velkého vysušení desek může docházet k částečnému obnažení spojovacích trnů v důsledku dilatace dřeva. Cenový příplatek za neviditelné spoje je závislý na tloušťce materiálu a není zanedbatelný. Systém IGEL nedoporučujeme na malé balkóny – technické problémy při realizaci a z toho vyplývající zlý estetický dojem.

Příklady náročnosti montáží exteriérových exotických dřevin

PŘÍKLADY MONTÁŽÍ
bottom of page